Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Błąd obsługi za pomocą Ruby

Ruby API

Aby umożliwić programistom programową obsługę błędów, gdy wystąpi błąd, GrabzIt Ruby API zgłasza wyjątek GrabzItException, który zawiera kod błędu, który bezpośrednio mapuje na błąd. Sposób odwzorowania każdego kodu błędu na błąd jest pokazany w poniższej tabeli, dzięki czemu nie trzeba analizować komunikatów o błędach.

Przykład wyjątku GrabzItException używającego kodów błędów w celu ustalenia sposobu obsługi błędu pokazano poniżej.

begin
  grabzIt = new GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
  grabzIt.url_to_image("https://www.tesla.com")
  grabzIt.save_to("images/result.jpg")
rescue GrabzItException => e
	if e.code == GrabzItException.PARAMETER_NO_URL
    # Please enter a URL
  end
end

Wyszukiwanie kodów błędów

Wartość błędu Opis Code
PARAMETER_NO_URL Brak adresu URL 100
PARAMETER_INVALID_URL Podany adres URL jest nieprawidłowy 101
PARAMETER_NON_EXISTANT_URL Określony adres URL nie istnieje 102
PARAMETER_MISSING_APPLICATION_KEY Brak klucza aplikacji 103
PARAMETER_UNRECOGNISED_APPLICATION_KEY Klucz aplikacji nie został rozpoznany 104
PARAMETER_MISSING_SIGNATURE Brakuje podpisu 105
PARAMETER_INVALID_SIGNATURE Podpis jest nieprawidłowy 106
PARAMETER_INVALID_FORMAT Określony format jest nieprawidłowy 107
PARAMETER_INVALID_COUNTRY_CODE Podany kod kraju jest nieprawidłowy 108
PARAMETER_DUPLICATE_IDENTIFIER Podany identyfikator już istnieje 109
PARAMETER_MATCHING_RECORD_NOT_FOUND Nie znaleziono pasującego rekordu 110
PARAMETER_INVALID_CALLBACK_URL Podany adres zwrotny jest nieprawidłowy 111
PARAMETER_NON_EXISTANT_CALLBACK_URL Adres zwrotny nie istnieje 112
PARAMETER_IMAGE_WIDTH_TOO_LARGE Podana szerokość obrazu jest zbyt duża 113
PARAMETER_IMAGE_HEIGHT_TOO_LARGE Podana wysokość obrazu jest zbyt duża 114
PARAMETER_BROWSER_WIDTH_TOO_LARGE Podana wysokość przeglądarki jest za duża 115
PARAMETER_BROWSER_HEIGHT_TOO_LARGE Podana szerokość przeglądarki jest za duża 116
PARAMETER_DELAY_TOO_LARGE Podane opóźnienie jest zbyt duże 117
PARAMETER_INVALID_BACKGROUND Nieprawidłowy parametr tła dla pliku PDF 118
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_LINKS Nieprawidłowy parametr dołączania linków dla pliku PDF 119
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_OUTLINE Nieprawidłowy parametr konspektu dla pliku PDF 120
PARAMETER_INVALID_PAGE_SIZE Nieprawidłowy rozmiar strony PDF 121
PARAMETER_INVALID_PAGE_ORIENTATION Nieprawidłowa orientacja strony dla pliku PDF 122
PARAMETER_VERTICAL_MARGIN_TOO_LARGE Zbyt duży pionowy margines dla pliku PDF 123
PARAMETER_HORIZONTAL_MARGIN_TOO_LARGE Poziomy margines dla pliku PDF jest zbyt duży 124
PARAMETER_INVALID_COVER_URL Nieprawidłowy adres URL okładki dla pliku PDF 125
PARAMETER_NON_EXISTANT_COVER_URL Określony adres URL okładki dla pliku PDF nie istnieje 126
PARAMETER_MISSING_COOKIE_NAME Brak nazwy pliku cookie 127
PARAMETER_MISSING_COOKIE_DOMAIN Brak domeny cookie 128
PARAMETER_INVALID_COOKIE_NAME Nieprawidłowa nazwa pliku cookie 129
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DOMAIN Nieprawidłowa domena cookie 130
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DELETE Nieprawidłowa wartość usunięcia pliku cookie 131
PARAMETER_INVALID_COOKIE_HTTP Niepoprawna wartość HTTP pliku cookie 132
PARAMETER_INVALID_COOKIE_EXPIRY Nieprawidłowe wygaśnięcie pliku cookie 133
PARAMETER_INVALID_CACHE_VALUE Nieprawidłowa wartość pamięci podręcznej 134
PARAMETER_INVALID_DOWNLOAD_VALUE Nieprawidłowa wartość pobierania 135
PARAMETER_INVALID_SUPPRESS_VALUE Nieprawidłowa wartość pomijania 136
PARAMETR_BRAKUJĄCY_WATERMARK_IDENTYFIKATOR brakujący watermark identyfikator 137
PARAMETR_NIEWAŻNY_WATERMARK_IDENTYFIKATOR Nieważny watermark identyfikator 138
PARAMETR_NIEWAŻNY_WATERMARK_XPOS Nieważny watermark pozycja x 139
PARAMETR_NIEWAŻNY_WATERMARK_YPOS Nieważny watermark pozycja y 140
PARAMETR_BRAKUJĄCY_WATERMARK_FORMAT Watermark nie znaleziono 141
PARAMETR_WATERMARK_ZA DUŻY Watermark zbyt duże 142
PARAMETER_MISSING_PARAMETERS Brakujące parametry 143
PARAMETER_QUALITY_TOO_LARGE Zbyt duży parametr jakości 144
PARAMETER_QUALITY_TOO_SMALL Zbyt mały parametr jakości 145
PARAMETER_REPEAT_TOO_SMALL Powtórz parametr za mały 149
PARAMETER_INVALID_REVERSE Niepoprawny parametr odwrotny 150
PARAMETER_FPS_TOO_LARGE Zbyt duży parametr klatek na sekundę 151
PARAMETER_FPS_TOO_SMALL Za mały parametr klatek na sekundę 152
PARAMETER_SPEED_TOO_FAST Zbyt szybki parametr prędkości 153
PARAMETER_SPEED_TOO_SLOW Parametr prędkości zbyt wolny 154
PARAMETER_INVALID_COMBINATION Kombinacja parametrów czasu trwania, FPS, szerokości i wysokości jest zbyt duża 155
PARAMETER_START_TOO_SMALL Za mały parametr początkowy 156
PARAMETER_DURATION_TOO_SMALL Parametr czasu trwania jest za mały 157
PARAMETER_NO_HTML Nie określono HTML 163
PARAMETER_INVALID_TARGET_VALUE Podano nieprawidłowy cel 165
PARAMETER_INVALID_HIDE_VALUE Podano nieprawidłowy element do ukrycia 166
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_IMAGES Uwzględnij parametr links dla DOCX 167
PARAMETER_INVALID_EXPORT_URL Nieprawidłowy adres URL eksportu 168
PARAMETER_INVALID_WAIT_FOR_VALUE Nieprawidłowe oczekiwanie na określone 169
PARAMETER_INVALID_TRANSPARENT_VALUE Określono niepoprawny przezroczysty 170
PARAMETER_INVALID_ENCRYPTION_KEY Podano nieprawidłowy klucz szyfrowania 171
PARAMETER_INVALID_NO_ADS Podano niepoprawną wartość reklamy 172
PARAMETER_INVALID_PROXY Podano nieprawidłowe ustawienia proxy HTTP 173
PARAMETER_INVALID_NO_NOTIFY Podano niepoprawną wartość powiadomienia o pliku cookie 174
PARAMETER_INVALID_HD Podano niepoprawną wartość wysokiej rozdzielczości 176
PARAMETER_INVALID_MEDIA_TYPE Podano nieprawidłową wartość typu mediów 177
PARAMETER_INVALID_HASŁO Podano nieprawidłową wartość hasła 178
PARAMETER_INVALID_MERGE Podano nieprawidłowy identyfikator scalania 179
PARAMETER_INVALID_CLICK_VALUE Nieprawidłowy selektor CSS do kliknięcia określony 180
NETWORK_SERVER_OFFLINE Serwer offline 200
NETWORK_GENERAL_ERROR Ogólny błąd sieci 201
NETWORK_DDOS_ATTACK Rozproszony atak typu „odmowa usługi” 202
RENDERING_ERROR Ogólny błąd renderowania 300
RENDERING_MISSING_SCREENSHOT Brakuje zrzutu ekranu 301
GENERIC_ERROR Błąd ogólny 400
UPGRADE_REQUIRED Wymagana aktualizacja 500
PLIK_SAVE_BŁĄD filet save błąd 600
FILE_NON_EXISTANT_PATH Ścieżka do pliku nie istnieje 601