Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz bibliotekę PHP GrabzIt

API PHP

Wypróbuj najnowszą wersję Biblioteka GrabzIt PHP klikając przycisk pobierania poniżej. Ta biblioteka wymaga PHP 5.3.2 + (jednak nadal obsługujemy wersje PHP od 5 do 5.3.1 za pośrednictwem naszego starsza wersja PHP). Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz biblioteki GrabzIt PHP do pobrania zawiera także aplikację demonstracyjną. Demo może tworzyć pliki PDF i obrazy, wykonując zrzuty ekranu witryn internetowych lub konwertując HTML. Może także konwertować filmy online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda z użyciem Composer

Dodaj następujący wiersz do sekcji „wymagania” w swoim composer.json plik.

"grabzit/grabzit":""

Wtyczki stron trzecich

Poniższe wtyczki umożliwiają używanie GrabzIt PHP API w różnych środowiskach i ramach.

Framework Symfony

Ten pakiet został stworzony przez TLA Media, aby umożliwić używanie API PHP GrabzIt w Symfony. Przeczytaj to artykuł wsparcia na temat korzystania z niego w aplikacji Symfony.

composer require tlamedia/grabzit-bundle

Biblioteka kodów GrabzIt jest całkowicie open source! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.