Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrób zrzut ekranu strony mobilnej z PHP

API PHP

Połączenia GrabzIt PHP API zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z mobilnych wersji stron internetowych, jednak nie wszystkie strony mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzuty ekranu z urządzeń przenośnych mogą być wymagane w przypadku zrzutów ekranu, konwersji HTML oraz podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz przekazać 1 do setRequestAs metoda obiektu opcji podczas tworzenia obraz, PDF or stół, jak pokazano niżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej setBrowserWidth metoda GrabzItImageOptions klasa. Lub jeśli tworzysz plik PDF, wybierz mniejszy rozmiar strony.

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setFormat("png");
$options->setBrowserWidth("320");
$options->setWidth("256");
$options->setHeight("256");
$options->setRequestAs(1);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("https://www.tesla.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mysite.com/handler.php");