Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz GrabzIt's Perl Library

Perl API

Pobierz najnowszą wersję Biblioteka GrabzIt Perl klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga Perl 5.8 +. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz biblioteki GrabzIt Perl, plik do pobrania zawiera również aplikację internetową demonstracyjną. Demo może tworzyć zrzuty ekranu w formacie PDF i obrazów stron internetowych i HTML, a także umożliwia konwersję filmów online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.