Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz pakiet GrabzIt's Node.js

Interfejs API Node.js

Pobierz najnowszą wersję Pakiet GrabzIt Node.js klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga node.js 0.10 +. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz pakietu GrabzIt Node.js plik do pobrania zawiera również aplikację internetową demonstracyjną. Demo może konwertować HTML lub robić zrzuty ekranu ze stron internetowych w celu tworzenia plików PDF i obrazów. Dodatkowo może konwertować filmy online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda dla aplikacji Node.js

Po prostu dodaj następujący kod do dependencies sekcja pliku package.json:

"grabzit": "*"

Następnie w wierszu poleceń przejdź do katalogu zawierającego plik package.json i użyj polecenia „npm install”, aby automatycznie pobrać i zainstalować pakiet z Internet.


Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.