Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrób zrzut ekranu strony mobilnej za pomocą Node.js

Interfejs API Node.js

Połączenia GrabzIt Node.js API zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z mobilnych wersji stron internetowych, jednak nie wszystkie strony mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzut ekranu z urządzenia mobilnego można zażądać zarówno dla zrzutów obrazu i plików PDF, jak i podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz przekazać 1 do requestAs właściwość obiektu opcji podczas tworzenia obraz, PDF or stół, jak pokazano niżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej docelowej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej browserWidth właściwość, jak pokazano poniżej. Lub jeśli tworzysz plik PDF, wybierz mniejszy rozmiar strony.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"format":"png", "requestAs":1, "browserWidth":320};

client.url_to_image("https://www.tesla.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});