Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz bibliotekę JavaScript GrabzIt

JavaScript API

Pobierz najnowszą wersję Biblioteka JavaScript GrabzIt klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz biblioteki GrabzIt JavaScript Library plik do pobrania zawiera także wersję demonstracyjną tworzenia przechwyceń oraz kolejną metodę włączania tych przechwyceń into URI danych.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda z wykorzystaniem CDN

Alternatywnie, zamiast pobierać własną kopię biblioteki GrabzIt JavaScript, wystarczy dodać następujący znacznik skryptu między <head> tagi na twojej stronie internetowej.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>

Alternatywna metoda z wykorzystaniem NPM

Po prostu dodaj następujący kod do dependencies sekcja pliku package.json:

"@grabzit/js": "*"

Następnie w wierszu poleceń przejdź do katalogu zawierającego plik package.json i użyj polecenia „npm install”, aby automatycznie pobrać i zainstalować pakiet z Internet.


Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.