Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrzut ekranu witryn mobilnych z JavaScript

JavaScript API

GrabzIt zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z witryn mobilnych, jednak nie wszystkie witryny mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzut ekranu z urządzenia mobilnego można zażądać zarówno dla zrzutów obrazu i plików PDF, jak i podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz przekazać 1 requestas parametr w wywołaniu JavaScript, jak pokazano poniżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej docelowej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej bwidth lub jeśli używasz pliku PDF, aby użyć mniejszego rozmiaru strony, jak pokazano poniżej.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com", 
    {"requestas": 1, "bwidth": 320, "format": "png"}).Create();
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com",
    {"requestas": 1, "pagesize ": "A5", "format": "pdf"}).Create();
</script>