Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zaawansowane funkcje: Używanie GrabzIt jako modułu JavaScript ES6

JavaScript API

Jak również podstawowy sposób dołączania biblioteki JavaScript GrabzIt za pomocą normalnego tag skryptu. GrabzIt może być również dołączony jako moduł ES 6. W poniższym przykładzie utworzymy moduł, a następnie zaimportujemy GrabzIt into to.

<html>
<head>
<script type="module" src="main.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Najpierw pobierz Biblioteka JavaScript GrabzIt. Następnie utwórz plik o nazwie main.js. Następnie zdobądź grabzit.min.mjs plik iz tego importu GrabzIt jako moduł, jak pokazano w poniższym przykładzie.

import GrabzIt from '/grabzit.min.mjs'

GrabzIt('Sign in to view your Application Key').ConvertURL("https://www.bbc.com").Create();

Pamiętaj, że serwer WWW może wymagać skonfigurowania do obsługi .mjs pliki ze standardowym typem MIME text/javascript. Jeśli jest to problem, po prostu zmień nazwę pliku na .js zamiast.

Po zaimportowaniu GrabzIt into W swoim module możesz używać JavaScript API jak zwykle.