Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz bibliotekę Java GrabzIt

Java API

Pobierz najnowszą wersję Biblioteka Java GrabzIt klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga Java 8+. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz biblioteki Java GrabzIt plik do pobrania zawiera również aplikację demonstracyjną. Demo może tworzyć zrzuty ekranu i pliki PDF ze stron internetowych, a także konwertować filmy online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda dla aplikacji Maven

Po prostu dodaj tę zależność do swojej pom.xml file:

<dependency>
    <groupId>it.grabz.grabzit</groupId>
    <artifactId>grabzit</artifactId>
    <version></version>
</dependency>

Alternatywna metoda dla aplikacji Grails

Po prostu dodaj tę zależność do swojej BuildConfig.groovy file:

compile 'it.grabz.grabzit:grabzit:'

Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.