Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrób zrzut ekranu strony mobilnej z Javą

Java API

Połączenia GrabzIt Java API zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z mobilnych wersji stron internetowych, jednak nie wszystkie strony mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzut ekranu z urządzenia mobilnego można zażądać zarówno dla zrzutów obrazu i plików PDF, jak i podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz użyć BrowserType wyliczenie o wartości MOBILEBROWSER podczas tworzenia obraz, PDF or stół, jak pokazano niżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej docelowej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej setBrowserWidth metoda ImageOptions klasa. Lub jeśli tworzysz plik PDF, wybierz mniejszy rozmiar strony.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setFormat(ImageFormat.PNG);
options.setBrowserWidth(320);
options.setWidth(256);
options.setHeight(256);
options.setRequestAs(BrowserType.MOBILEBROWSER);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mysite.com/handler");