Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Program obsługi z ASP.NETInterfejs API ASP.NET

Opis

Masz problemy z debugowaniem programu obsługi? Spróbuj Narzędzie do testowania obsługi wywołania zwrotnego.

Opisany tu moduł obsługi przetwarza wywołania zwrotne z serwisu internetowego zrzutu ekranu GrabzIt. Adres URL tej procedury jest przekazywany do GrabzIt w pliku callBackURL parametr Save Metoda. Jednak ta technika będzie działać tylko wtedy, gdy program obsługi jest dostępny przez Internet.

Następujące parametry są przekazywane do modułu obsługi jako parametry GET.

 • id - unikalny identyfikator zrzutu ekranu, używany przez GetResult metoda
 • nazwa pliku - nazwa pliku zrzutu ekranu, tworzona automatycznie przez połączenie unikalnego identyfikatora zrzutu ekranu z jego rozszerzeniem
 • wiadomość - każda wiadomość spowodowana błędem spowodowanym podczas przetwarzania zrzutu ekranu
 • customId - dowolny niestandardowy identyfikator które zostały przekazane do serwisu internetowego GrabzIt za pośrednictwem Save metoda
 • format - format zrzutu ekranu, np. „bmp8”, „bmp16”, „bmp24”, „bmp”, „csv”, „gif”, „jpg”, „json”, „pdf”, „png”, „ tiff ”,„ webp ”lub„ xlsx ”
 • celerror - jeśli zostanie zwrócony 1, wówczas przechwytywanie zawiera błąd ogólny z powodu problemu spowodowanego przez cel przechwytywania

Jeśli chcesz zablokować cały dostęp do modułu obsługi, oprócz GrabzIt, użyj tego technika bezpieczeństwa.

Implementowanie modułu obsługi wywołania zwrotnego za pomocą MVC

Pamiętaj, że wywołania zwrotne nie będą działać, jeśli aplikacja znajduje się na komputerze lokalnym.

Aby dodać moduł obsługi do projektu MVC, po prostu zdefiniuj metodę z następującą sygnaturą w kontrolerze, jak pokazano w projekcie SampleMVC Demo ASP.NET.

Następnie przekaż adres URL tej metody do GrabzIt, więc jeśli jest on w kontrolerze domowym, adres URL wywołania zwrotnego może wyglądać mniej więcej tak: http://www.example.com/Home/Handler

public ActionResult Handler(string filename, string id, string message, string customId, string format, int targeterror)
{
  GrabzItClient grabzItClient = GrabzItClient.Create("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
  GrabzItFile file = grabzItClient.GetResult(id);
  file.Save(Server.MapPath("~/results/" + filename));

  return null;
}

Implementowanie modułu obsługi wywołania zwrotnego za pomocą formularzy internetowych

Najprostszym sposobem zaimplementowania modułu obsługi wywołania zwrotnego jest utworzenie standardowego modułu obsługi i dziedziczenie GrabzIt.Handler klasy, jak pokazano poniżej, a następnie zaimplementuj Process metoda. Ta metoda przechwytuje pięć parametrów przekazanych mu z usługi GrabzIt, w tym unikalny identyfikator przechwytywania, który jest przekazywany do GetResult Metoda.

Ta metoda następnie zwraca przechwytywanie, które jest saved w katalogu wyników. Jednak jeśli a null wartość jest zwracana z GetResult metoda oznacza, że ​​wystąpił błąd.

public class OverridenHandler : GrabzIt.Handler
{
  protected override void Process(HttpContext context, string filename, string id, string message,
    string customId, string format, bool targetError)
  {
    GrabzItClient grabzIt = GrabzItClient.Create("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
    GrabzItFile file = grabzIt.GetResult(id);
    file.Save(context.Server.MapPath("~/results/" + filename));
  }
}

Inne techniki

Podczas gdy powyższa technika wykorzystuje ogólny program obsługi, możesz równie łatwo użyć strony ASPX, aby otrzymać wywołanie zwrotne i pobrać przechwycenie. Aby to zrobić, po prostu stwórz własną stronę ASPX itp., A następnie przeczytaj pytaniestring parametry wymienione powyżej. Najbardziej użytecznym parametrem jest parametr id, którego można używać z GetResult metoda pobrania zrzutu.