Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz bibliotekę ASP.NET GrabzIt

Interfejs API ASP.NET

Pobierz najnowszą wersję Biblioteka GrabzIt ASP.NET klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga . Net Framework 2.0 + or .Net Standard 2.0 +. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz biblioteki GrabzIt ASP.NET plik do pobrania zawiera również formularz demonstracyjny, formularz MVC i aplikację konsolową. Demo może tworzyć pliki DOCX, PDF i obrazy, wykonując zrzuty ekranu witryn internetowych lub konwertując HTML. Może także konwertować filmy online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda wykorzystująca NuGet

Uruchom następujące polecenie w konsoli Menedżera pakietów:

Install-Package GrabzIt

Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.