Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrób zrzut ekranu strony mobilnej z ASP.NET

Interfejs API ASP.NET

Połączenia GrabzIt ASP.NET API zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z mobilnych wersji stron internetowych, jednak nie wszystkie strony mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzut ekranu z urządzenia mobilnego można zażądać zarówno dla zrzutów obrazu i plików PDF, jak i podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz użyć BrowserType wyliczenie o wartości MobileBrowser podczas tworzenia obraz, PDF or stół, jak pokazano niżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej docelowej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej BrowserWidth właściwość ImageOptions klasa. Lub jeśli tworzysz plik PDF, wybierz mniejszy rozmiar strony.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Format = ImageFormat.png;
options.BrowserWidth = 320;
options.Width = 256;
options.Height = 256;
options.RequestAs = BrowserType.MobileBrowser;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mysite.com/Home/Handler");