Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Strony internetowe z zrzutami ekranu i nie tylko za pomocą obiektu COM

Interfejs API ASP.NET

Biblioteka DLL ASP.NET jest także obiektem COM, co oznacza całość GrabzIt ASP.NET API może być używany w wielu środowiskach, o ile na komputerze docelowym jest również zainstalowany pełny system .NET Framework. Na przykład można go wykorzystać do wykonania zrzutu ekranu z makra, CScript, JScript, Classic ASP, C ++ lub dowolnego innego języka programowania kompatybilnego z COM.

Pierwsze kroki

Aby zacząć używać GrabzIt jako obiektu COM, najpierw zainstaluj . NET Framework a następnie pobierz Biblioteka ASP.NET. Następnie wyodrębnij pliki RegisterCOM.bat i GrabzIt.dll into ten sam katalog, co Twoja aplikacja.

Następnie obiekt GrabzIt COM musi zostać zarejestrowany, można to zrobić jak zwykle za pomocą programu regasm.exe. Lub możesz użyć Zarejestruj się COM. Nietoperz plik. Kliknij prawym przyciskiem myszy RegisterCOM.bat i wybierz Uruchom jako administrator. Następnie wybierz, aby zarejestrować obiekt COM jako składnik bitowy 64 lub 32. Przed zamknięciem okna sprawdź, czy dane wyjściowe pliku bat wskazują, że obiekt COM został pomyślnie zarejestrowany.

Przykłady przy użyciu obiektu COM GrabzIt

Po zarejestrowaniu biblioteki DLL nie można jej używać w dowolnym miejscu w systemie. Metody i klasy udostępnione za pośrednictwem komponentu COM GrabzIt są oznaczone symbolem COM Dokumentacja ASP.NET.

Poniżej znajduje się prosty przykład zrzutu ekranu zrobionego przez Google za pomocą JScript. Pamiętaj, aby upewnić się, że skrypt ma wystarczające uprawnienia do przechowywania zrzutu ekranu w określonym katalogu.

try
{
  var grabzit = new ActiveXObject("GrabzIt.GrabzItClient");
  var options = new ActiveXObject("GrabzIt.Parameters.ImageOptions");

  grabzit.ApplicationKey = "Sign in to view your Application Key";
  grabzit.ApplicationSecret = "Sign in to view your Application Secret")%>";
  grabzit.URLToImage("https://www.tesla.com", options);
  grabzit.SaveTo("C:\\tmp\\test.jpg");
}
catch(e)
{
  //do something with a exception
  //e.description;
}

Aby wykonać powyższy przykład JScript, save do pliku na przykład jako screenshot.js, a następnie otwórz okno wiersza poleceń. Przejdź do lokalizacji pliku. Następnie uruchom polecenie wscript screenshot.js.

Następnie ten sam obiekt COM zostanie użyty w bardziej skomplikowanym przykładzie przy użyciu klasycznej ASP. Być może zauważyłeś, że właściwość Country, która jest wyliczeniem w bibliotece .NET GrabzIt, jest ustawiona na 1. Wynika to z faktu, że wyliczenia nie są dostępne w klasycznej ASP, a wartości liczbowe wyliczeń określone w Dokumentacja ASP.NET, należy użyć podczas korzystania ze składnika COM GrabzIt.

Dim grabzit 
Dim options

set grabzit = Server.CreateObject("GrabzIt.GrabzItClient")
set options = Server.CreateObject("GrabzIt.Parameters.ImageOptions")

options.OutputWidth = 100
options.OutputHeight = 100
options.Country = 1

grabzit.ApplicationKey = "Sign in to view your Application Key"
grabzit.ApplicationSecret = "Sign in to view your Application Secret")%>"
call grabzit.URLToImage("https://www.tesla.com", (options))
call grabzit.SaveTo("C:\\tmp\\test.jpg")

Błąd: Nieprawidłowe wywołanie procedury lub argumentu

Oznacza to, że procedura jest niewłaściwa lub argument jest nieprawidłowy. W przypadku obiektu COM GrabzIt ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie argumenty są określone. Właśnie dlatego w pierwszym przykładzie ImageOptions obiekt jest przekazywany do URLToImage Metoda, mimo że nie są ustawione żadne opcje.