Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Szablony nagłówków i stopek

Schemat układu strony

Szablony umożliwiają dodawanie nagłówków i stopek do dokumentów DOCX i PDF. Aby użyć szablonu, określ zawartość, której chcesz użyć w nagłówku i / lub stopce, a następnie podczas tworzenia DOCX lub PDF po prostu przekaż identyfikator utworzonego szablonu do templateId parametr. Lub wybierz odpowiedni szablon z rozwijanego menu narzędzie do zrzutów ekranu.

Możesz dynamicznie zmieniać szablon, określając niestandardowe parametry szablonu które można modyfikować podczas tworzenia przechwytywania.

Mój nagłówek lub stopka nie pojawia się w pliku PDF?

Ponieważ generowane przez GrabzIt dokumenty PDF są zgodne z tradycyjnym układem strony, w której nagłówki i stopki pojawiają się poza marginesami strony, jak pokazano na schemacie, musisz mieć wystarczająco dużo miejsca na pojawienie się nagłówka lub stopki poprzez zwiększenie górnego lub dolnego marginesu stosownie do przypadku. Inną alternatywą jest zmniejszenie rozmiaru czcionki zawartości.

Jak wyświetlać tekst w różnych pozycjach w nagłówku lub stopce?

Najlepszym sposobem na to jest podzielenie nagłówka lub stopki into tyle kolumn, ile potrzebujesz, używając tabeli. Następnie wyrównaj tekst odpowiednio do każdej komórki tabeli.

identyfikator

Nie masz szablonów nagłówków ani stopek